Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:20.

Bergdammen. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 320 m².
Største dybde: 3 m (oppgitt i tidligere kilder).
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: Middels.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iaktatt (2000-2008. Arten døde ut antagelig rundt 2002 og nye dyr ble satt ut i 2009)
Tilstand, liten salamander: God og i vekst. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 3 m². Bestanden får 7 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Eiendommen dammen ligger på ble regulert til boligformål i 1981. Første dokumentasjon av stor salamander og liten salamander i dammen ble gjort i 1988/89. Tomten ble innvilget utbygget av Plan- og bygningsetaten, saksbehandler Erland P. Volden, i 2000 med påfølgende utsletting av dam. Denne utbyggingen ble stanset av elever ved Fagerborg videregående skole, Berg, Norberg og Sogn Vel, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Ola Elvestuen (Oslo Venstre) arbeidet for saken i Rådhuset og Odd Einar Dørum (Venstre) brakte salamandernes skjebne opp i Stortingets spørretime. Dammen ble kjøpt opp av Oslo kommune av utbygger i 2003.
Dammen var imidlertid 90 % gjengrodd slik at bestanden av stor salamander var sterkt redusert. I 2004 ble det utført restaureringstiltak i deler av dammen. Tilsynelatende har liten salamander blitt vanligere etter tiltaket. 70 % av dammen er forsatt gjengrodd og bunndybden er fylt opp av løv, kvister og vannplanter. Største dybde er 1 m.
Omgivelser: Villahage.
Geologi: Kambrosilur/leire.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 16.4.2007.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:30.
Liten salamander, tre hanner. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv