Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Nytt Besserudtjern

Nytt Besserudtjern

Areal: 2000 m².
Største dybde: Ca. 3 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 2% av bunnen.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Padde.
Tilstand, padde: Nyetablert dam. Tilstand usikker, ser lovende ut.
2.5.2013: Ingen padder Is dekker mer enn 90 % av overflaten.
8.5.2013: Begynnelsen av gytetiden. Fire padder.
29.5.2013: Verken padder eller rumpetroll.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skianlegg.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 2., 8. og 29.5.2013.
Kommentar til overvåking: Paddene satt rolig på bunn. Ingen i overflaten.
Eier: Oslo kommune.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv