Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Østensjøvannet

Østensjøvannet

Østensjøvannet.jpg
Vestbredden. Dato: 30.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 0,29  km².
Største dybde: 3,2 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: 10 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Middels.Vann tilføres av Smedbergbekken, Bølerbekken og Ulsrudbekken og renner ut med Østensjøbekken.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak og ustabil. Bestanden får 1 av 10 poeng.
30.4.2013: Gytetiden avsluttet. To eggklaser ble sett.
Fisk: Abbor, gjedde, ørret, mort og sørv, mort,  karuss og brasme.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog og parkområde.
Geologi: Morenejord.
Overvåkingsdato: 30.4.2013.
Kommentar: Frosk ble sett i bukter med siv. Vanndybde vurdert å være fra 0,2 m.

Østensjøvannet-egg.jpg
Froskeegg ved vestbredden. Dato: 30.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv