Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bogstadvannet

Bogstadvannet

Bogstadvannet.jpg
Bukt ved Bogstad gård. Dato: 26.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 1,096  km².
Største dybde: 10,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 5% av bunnen.
Gjennomstrømning: God, vann føres inn av Sørkedalselva og ut av Lysakerelva.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels sterk og stabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
26.4.2013: Begynnelsen av gytetiden, omkring 40 individer fordelt på to steder. 
30.4.2013: Angivelig midt i gytetiden, omkring 60 individer fordelt på to steder. Pga. avstand ut i bukt var det ikke mulig å se eggklaser.
Fisk: Abbor, gjedde, ørret, mort og sørv.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog, jordbruksområder, golfbane og hage.
Geologi: Morenejord.
Overvåkingsdato: 26. og 30.4.2013.
Kommentar: Frosk ble sett i bukter med siv. Vanndybde vurdert å være fra 0,3 til 2 m.

 

Bogstadvannet-I-frosker.jpg
Frosker i bukt ved Bogstad gård. Dato: 26.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Bogstadvannet-bekk.jpg
Bekk. Dato: 26.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Bogstadvannet-bekk-frosk.jpg
Frosker i bekk. Dato: 26.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Bogstadvannet-bukt.jpg
Bukt ved jorde. Dato: 30.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv