Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 9, Malmøya, Oslo

Drakehode: Lokalitet 9, Malmøya, Oslo

Lokalitet 9. Malmøya
2015: Ca. 1000 (70 % i blomst).
2014: Ca. 615 (70 % i blomst).
2013: Ca. 710 (80 % i blomst).
Areal: 400 × 80 m.
Miljø: Kalktørreng på toppen av en bakkekam øst på øya. Drakehode står sammen med: Juniperus communis, Pinus sylvestris, Sorbus aria, Sorbus x hybrida, Rosa sp., Rosa mollis cfr., Cotoneaster scandinavicus cfr., Anthyllis vulneralia, Arctostaphylos uva-ursi,  Artemisia campestris, Campanula rotundifolia, Carex digitata cfr., Carlina vulgaris, Convallaria majalis, Epipactis atrorubens, Festuca ovina, Filipendula vulgaris, Galium boreale, Geranium sanguineum, Inula salicina, Melica nutans, Origanum vulgare, Polygala vulgaris, Polygonatum odoratum, Pimpinella saxifraga, Poa pratensis s. lato, Solidago virgaurea.
Tilstand: Tilsynelatende stabil.
GPS-koordinater: 59°51'42.10"N 10°45'04.20 "Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Overvåkingsdato: 30.6.2013, 23.6.2014 og 22.6.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.

 

 

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv