Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 8, Killingen, Oslo

Drakehode: Lokalitet 8, Killingen, Oslo

Lokalitet 8. Killingen.
Individer:
2015: Ca. 230 (60 % i blomst).
2014: Ca. 270 (50–60 % i blomst).
2013: Ca. 130 (70 % i blomst).
Areal: 5 × 5 m.
Miljø: Vestvendt buskkledd kalktørreng. Drakehode står sammen med: Agrostis capillaris, Anthyllis vulneralia, Artemisia campestris, Avenastrum pubescens Campanula rotundifolia, Carlina vulgaris, Convallaria majalis, Daucus carota, Festuca ovina, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium boreale, Galium verum, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Melica nutans, Origanum vulgare, Polygonatum odoratum, Pimpinella saxifraga, Poa pratensis s. lato, Rubus sp., Solidago virgaurea og Thymus pulegioides.
Tilstand: Tilsynelatende stabil.
GPS-koordinater: 59°54'29.80"N  10°39'26.50"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Overvåkingsdato:  20.6. og 6.7.2013, 22.6.2014 og 23.6.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Statsbygg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv