Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 7.3, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 7.3, Ekeberg, Oslo

Lokalitet 7.3, Ekeberg 
Individer:
2015: Ca. 520 (ca. 90 % i blomst).
2014: Ca. 310.
2013: Ca. 400.
Areal: 300 × 50 m.
Miljø: Vestvendt tørreng med berg i dagen. Sterkt hellende terreng,  20° to 80°.  Området er skrint med innslag av en del trær og busker. Drakehode står sammen med: Acer platanoides, Berberis vulgaris, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Pinus sylvestris, Populus tremula, Ribes sp., Rhamnus cathartica, Rosa sp. Sorbus sp. div, Tilia cordata. Other plants: Achillea millefolium, Artemisia campestris, Asplenium trichomanes, Asplenium septentrionale, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium verum, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Hylotelephium telephium, Hypericum perforatum, Inula salicina, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Polypodium vulgare, Sedum album, Trifolium alpestre, Polygonatum odoratum og Viscaria vulgaris.
Skjøtsel: Ingen kjent.
GPS-koordinater: 59°52'51.96"N  10°46'26.78"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Overvåkingsdato: 20.6.2013, 24.6.2014 og 24.6.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Statsbygg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv