Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 7.1, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 7.1, Ekeberg, Oslo

Lokalitet 7.1, Ekeberg 
Individer:
2015: Ca.1200 (ca. 90 % i blomst).
2014: Ca. 500.
2013: Ca. 800.
Areal: 300 × 50 m.
Miljø: Kalktørreng på toppen av en bakkekam. Området har frodig vegetasjon med innslag av trær og busker. Drakehode står sammen med: Berberis vulgaris, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Juniperus communis, Pinus silvatica, Populus tremula, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa sp. Sorbus sp. div. Other plants: Achillea millefolium, Alium sp., Artemisia campestris, Asplenium trichomanes, Asplenium septentrionale, Asplenium septentrionale x trichomanes, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium verum, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Hylotelephium telephium, Hypericum perforatum, Inula salicina, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Polypodium vulgare, Sedum album, Trifolium alpestre, Polygonatum odoratum, Woodsia ilvensis ogViscaria vulgaris.
Tilstand: Tilsynelatende stabil.
Skjøtsel: Ingen kjent.
GPS-koordinater: 59°53'30.50"N   10°45'41.40"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Overvåkingsdato: 5.7.2013, 20.6.2014 og 21.6.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Statsbygg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv