Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 3.6, Nakholmen, Oslo

Drakehode: Lokalitet 3.6, Nakholmen, Oslo


 

Individer:
2015: 55 (90 % i blomst). (Okningen i antall individer skyldes utvidelse av areal).
2014: 3 (en i blomst).
2013: 10 (alle i blomst).
Areal: 15 × 35 m. (3 × 5 m til og med 2014.)
Miljø: Kalktørreng på steinete bergrygg på den sydligste halvøa. Drakehode står sammen med: Geranium sanguineum on shallow soil. With: Syringa vulgaris, Rosa sp., Rhamnus cathartica, Cotoneaster sp., Sedum spurium (Phedimus spurius), Hylotelephium telephium ssp. maximum (Sedum telephium = Sedum maximum), Thymus sp., Origanum vulgare, Plantago media og Polygonatum odoratum.
Tilstand: Usikker.
GPS-koordinater: 59°53'13.8"N 10°41'44.7"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: Oppdaget i 1.7.2013, 18.6.2014 og 18.-19.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Statsbygg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv