Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Drakehode: Lokalitet 1.10. Bleikøya, Oslo

Drakehode: Lokalitet 1.10. Bleikøya, Oslo

Individer:
2015: Ca. 130 individer (80 % i blomst).
2014: Ca. 150 individer (80 % i blomst).
2013: Ca. 100 individer (70 % i blomst).
Areal: 5 × 10 m.
Miljø: Drakehode står på en tørr åpning på toppen av en bakke omgitt av tett skog bestående av: Pinus silvestris, Fraxinus excelsior and Acer platanoides. Kaltørreng på toppen av en bakkekam vest på øya. Drakehode står på engen sammen med: Rhamnus cathartica, Berberis vulgaris, Cotoneaster sp., Rosa sp. And other species: Achillea millefolium, Agrostis capillaris cfr., Avenastrum pratensis, Calamagrostis arundinacea cfr., Centaurea jacea, Daucus carota, Festuca ovina, Festuca rubra cfr., Fragaria vesca, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Galium boreale, Galium verum, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Hylotelephium telephium ssp. maximum (Sedum telephium = S. maximum), Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Melica nutansn Origanum vulgare, Phydimus spurius (Sedum spurium), Plantago media, Polygonatum odoratum, Prunus spinosa, Thymus pulegioides, Trifolium arvense, Trifolium pratense og Veronica spicata.
Tilstand: Ukjent.
GPS-koordinater: 59°53'22.70"N 10°44'30.00"Ø.
Overvåkingsdato: 10.8.2013 (første år med overvåking), 19.6.2014 og 16.6. 18.6.2015.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Statsbygg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv