Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Voksenkollveien 30, nedre dam, Voksenkollen

Voksenkollveien 30, nedre dam, Voksenkollen

Dam nedre, Voksenkollveien 30


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 140 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 5 m.
Tilstand, dam: Middels, god vannstand, men den mye trær som skygger.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Stor vanntilførsel. Bekk renner ut i dammen fra øvre dam.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, frosk: Svak og stabil. Det ble kun iakttatt 2 eggklaser, begge døde. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ingen
Historikk: Dammen er oppgitt å være gytedam for vanlig frosk (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Skog ved villahage og vei.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 33/1090.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv