Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvre Gjersrud

Øvre Gjersrud

Fotografert 11.05.06. Kl. 12:30.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 200 m².
Største dybde: 3 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Dårlig. 90% gjengrodd og nesten ingen dybde.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten/ingen.
Amfibier: Spissnutet frosk og buttsnutet frosk.
Tilstand, spissnutet og buttsnutet frosk: Middels/dårlig og i tilbakegang. Ingen frosk ble sett. På gården Øvre Gjersrud ble det fortalt at det noen dager hvert år kryr det med småfrosk fra dammen. Siste sett 2005. Bestanden får 2 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på amfibier i dammen ble gjort i 1988-89.
Omgivelser: Skog i kant av gårdstun.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 11.5.2006.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 172/123


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv