Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Herregårdsveien, Øvre Ljan

Herregårdsveien, Øvre Ljan

Dam, Herregårdsveien, Øvre Ljan

Fotografert 11.05.06. Kl. 11:35.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 300 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Middels.
Gjennomstrømning: Liten/ingen.
Amfibier: Liten salamander og spissnutet frosk.
Tilstand, liten salamander: Middels og stabil. 1 dyr, hunn, ble sett. Bestanden får 3 av 10 poeng.
Tilstand, spissnutet frosk: Svært god og stabil. En frosk og 78 eggklaser ble sett. Rumpetroll hadde nettopp klekket. Nesten ingen døde egg. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på amfibier i dammen ble foretatt i 1988/89.
Omgivelser: Idrettsbane, barnehage og enkelte bolighus.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 11.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 185/1.

Fotografert 11.05.06. Kl. 11:45.
Spissnutet frosk, hunn. Foto: Norsk Naturarv.

Fotografert 11.05.06. Kl. 11:50.
Rumpetroll av spissnutet frosk. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv