Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Voksenkollveien 3

Voksenkollveien 3

Dam, Voksenkollveien 3

Fotografert 08.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 75 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Gressvekster dekker 1/6 av dammen.
Gjennomstrømning: Liten vanntilførsel.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, frosk: Sterk og i vekst. Dette er en av de beste gytedammene for frosk i byggesonen. Frosketettheten vurderes å være 1 per 4 m². Det ble iaktatt rundt 20 frosker. Rundt 25 eggklaser. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Dammen var 95 % gjengrodd og med tilnærmet fravær av vannspeil i 2000, men ble restaurert i 2001. Ett rumpetroll ble iaktatt i 2000. Allerede samme år som restaureringen ble utført lå det flere eggklaser i dammen. Før 1996 var det dokumentert liten salamander i dammen. Liten salamander har ikke siden blitt sett. Utslettet pga. gjengroing.
Omgivelser: Skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 06 og 08.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 33/7.

Fotografert 08.05.06.
Froskeegg i dammen. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv