Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005

Nasjonalt senter for insekts- kartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv utført kartlegging av bestemte arter og potensielle biotoper for disse på utvalgte øyer i Oslofjorden i 2005.

Alantfjærmøll
Alantfjærmøll
Foto: Lars Ove Hansen

Ni rødlistearter var utgangspunktet for overvåkning. Dette var sangsikade, klapregresshoppe, markmalurtøyelokkmøll, liten lakrismjeltsekkmøll, lakrismjeltblåvinge, alantstengelvikler, alantfjærmøll, heroringvinge og drakehodeglansbille. Under arbeidet ble det fanget tusenvis av andre insekter som bifangst. Ved gjennomgang av dette materialet fremkom det flere andre rødlistearter. Overvåkningen fanget således opp flere rødlistearter enn planlagt. Spesielt spennende er funn av to arter nye for Norge (Eutomostesthus gagatinus og Trichioampus ulmi). Begge er planteveps, og har foreløpig ikke fått norske navn.

Rapporten fra NSI er ferdig. Den og artslisten for overvåkning av insekter fra Bleikøya, Heggholmen, Lindøya, Nakholmen og Store Herbern.

  application/pdfHer finner du prosjektrapporten, PDF
application/pdfHer finner du artslisten, PDF

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv