Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006

Nasjonalt senter for insektskartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv videreført kartleggingen av utvalgte insektsarter og potensielle biotoper for disse på noen av øyene i Indre Oslofjord i 2006.

Drakehodeglansbille
Foto: Lars Ove Hansen

Ni rødlistearter var utgangspunktet for overvåkning. Dette var sangsikade, klapregresshoppe, liten lakrismjeltsekkmøll, alantstengelvikler, alantfjærmøll, lakrismjeltblåvinge, heroringvinge, lindepraktbille og drakehodeglansbille. Under arbeidet ble det fanget tusenvis av andre insekter som bifangst. Ved gjennomgang av dette materialet fremkom det flere andre rødlistearter. Overvåkningen fanget således opp flere rødlistearter enn planlagt.

Områdene som registreres var som i fjor Nakholmen, Heggholmen, Bleikøya og Lindøya. Nytt for året er at også Hovedøya og Bygdøy er med i undersøkelsene.

  application/pdfInsektsrapport 2006 (pdf)

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv