Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Holder stand ved Akershus festning

Holder stand ved Akershus festning

På Akershus festning har den utrydningstruete hunderoten en av sine siste skanser. Planten lever her og på tre andre steder i Norge. Ved festningsmuren har arten noen få, men stabile forekomster.

Med Norsk Naturarvs gjenoppbyggingsprosjekt er hunderot etablert i to urtehager med frø fra Akershus festning. Den siste urtehagen er oppført i Gamlebyen i Oslo. Urtehagene er et ledd i å styrke artens overlevelse i landet samtidig som planten lettere blir tilgjengelig for innbyggerne.


Hunderot inngår i Norsk Naturarvs overvåkings- og gjenoppbyggingprogram.
Frø ble innsamlet fra Akershus festning i 2002. Disse inngikk i Norsk Naturarvs frøbankprosjekt og blir dyrket i stiftelsens urtehage.


Hunderot i urtehagen.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv