Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Gjenoppbygging av hunderot

Gjenoppbygging av hunderot

1 Innføring

Hunderot tilhører leppeblomstfamilien. Planten er flerårig. Vokser på lysåpne næringsrike områder. Arten er en kulturbetinget plante som tilhører et klassisk element av landsby- og festningsplanter. I likhet med løvehale og legekattemynte tilhører hunderot kulturhistoriske og kulturbetingete planter. Planten er i tillegg introduser mer tilfeldig med kornsiloer, ballast og lignende. Hunderot er kjent fra tre lokaliteter i Norge hvorav én i Oslo.

2 Bakgrunn

2.1 Latinsk navn

Ballota nigra.

2.2 Rødlistestatus

Direkte truet.

2.3 Lokaliteter i Norge

3. (4 dellokaliteter i Oslo).

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Dellokalitet 1. Munketårnet, Akershus festning, Oslo.
Individer: 32 skudd fra muligens 5 planter.
Areal:1 m x 1 m.
Miljø: Mellom gangsti og mur.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: For internt bruk.
Første gang sett: 1999?
Overvåkningsdato: 2005-2009.
Eier: Forsvaret.

Lokalitet 1. Dellokalitet 2. Munketårnet, Akershus festning, Oslo.
Individer: 8 planter.
Areal: 10 m x 5 m.
Miljø: Eng.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: For internt bruk.
Første gang sett: 1999?
Overvåkningsdato: 2005-2009.
Eier: Forsvaret.

Lokalitet 1. Dellokalitet 3. Jernbanetunnel, Akershus festning, Oslo.
Individer: 0.
Areal: 2 m x 2 m.
Miljø: Skrotmark. I sydsiden av jernbanetunnel ved Romeriksbastionen. Forekomsten er eller var ved gjerdet som sperrer tunnelen.
Tilstand: Ustabil. Forekomsten ble ikke funnet på stedet i år, men den var der i 2003-2004.br/> GPS-koordinater: For internt bruk.
Første gang sett: 1999?
Overvåkningsdato: 2005-2009.
Eier: Forsvaret.

Lokalitet 1. Dellokalitet 4. Jernbanetunnel, Akershus festning, Oslo.
Individer: Ca. 50 skudd fordelt på minst 10 individer.
Areal: 2 m x 3 m.
Miljø: Skrotmark/jernbanetunnel.
Tilstand: Svært fin og vital bestand med velvokste opptil 1,5 m høye planter.br/> GPS-koordinater: For internt bruk.
Første gang sett: 1999?
Overvåkningsdato: 2005-2009.
Eier: Forsvaret.

2.4 Antall individer

Omkring 25 individer i opprinnelig tilstand.

2.5 Beskrivelse

Buskformet flerårig urt med lodne hjerteformete blader. Blir opptil 1,5 m høy. Rosa blomster.

2.6 Utbredelse

1. Stavern, Vestfold.

2. Moss, Østfold.

3. Akershus festning, Oslo kommune. (Fire dellokaliteter).

2.7 Økologi

Åpen næringsrik, tør jord, men trives ikke med overgjødsling. Trives på gårdstun, ved hus, vegkanter, hønsegårder, parker, kirkegårder og gamle festninger.

2.8 Livssyklus

Flerårig plante.

2.9 Historikk

Medisinplante som trolig kom til Skandinavia under middelalderen.

Planten har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre årene. I Norge var arten en periode antatt utgått (Høiland xx), men siden nyfunnet i Stavern og i Akershus festing (2001?). Arten ble da funnet under Munketårnet, men ved en grundigere inventering noen år senere ble den også funnet ved sydutgangene ved begge de gamle jernbanetunnelene vest for Munketårnet.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Hunderot inngår i Norsk Naturarvs frøbank- og urtehageprosjekt. Rundt 40 frø innsamlet i 2001 fra oslobestanden. Noen av disse ble samme år gitt til Agder naturmuseum og botaniske hage.

3 Formål

Det overordnete formålet er å følge med på utviklingen fra år til år.

4 Gjenoppbyggings- og restaureringstiltak

Innsamling og lagring av frø fra den opprinnelige bestanden i Oslo. Såing og dyrking av arten i Norsk Naturarvs urtehage i Ringerike.

Frø fra oslobestanden ble samlet inn i 2001. Disse frøene inngår i Norsk Naturarvs Frøbankprosjekt. I 2006 ble 10 planter, spiret av frø fra oslobestanden, plantet ut i Oslo kommunes urtehage i Gamlebyen.

Norsk Naturarvs «Gjenoppbygging av hunderot begynte i 2003.

Norsk Naturarvs «Overvåking av hunderot» begynner i 2003.

4.1 Kortidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Norge.

5 Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6 Grunnlag for valg av art

Kriterier:

 • direkte truet art
 • meget enkel å sette inn tiltak ovenfor
 • kostnadseffektiv

7 Tilbakegang og trusler

Tap av leveområder ved omlegging av gårdsdrift og omlegging av grøntområder i bynære strøk.

8 Økonomi

ÅrKrFinansiert av
2005-115000NN
20041000NN

Norsk Naturarv (NN).

9 Lenker

 • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

  10 Ansvarlig

  Norsk Naturarv har tatt står for gjennomføring av "Gjenoppbygging av hunderot".

  Gjennomført av:
  2008-11: Roman Gramsz.
  2004-7: Tore Berg.

  11 Referanser

  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Høiland, K. 1995: Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun: 21.

  Til toppen av siden


 • dot


  blank

  Blank

  Årets

  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

  Les mer...


  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv