Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Orkideen knottblom gjenfunnet

Orkideen knottblom gjenfunnet

Den kritisk truete orkideen knottblom ble funnet i Nordmarka. Planten er kjent fra noen fåtallige myrer i området, men har ikke blitt sett på flere år.
Norsk Naturarv begynte å overvåke orkidéen knottblom i 2005, men uten å gjenfinne arten på de kjente lokalitetene i Nordmarka. I år ble den funnet på en av tre myrer hvor den tidligere er beskrevet. I alt 8 individer sto i blomst.


Knottblom (Microstylis monophyllos) er i Oslo og Akershus kjent fra Nordmarka i Oslo og Bergsmarka i Asker. Bildet er fra Nordmarka. Fotografert 14.07.06. Foto: Arild Andresen.

Orkidéen blir ikke mer enn 30 cm høy. Planten kan derfor lett overses. Arten har stor utbredelse, men har alle steder sparsomme forkomster. Knottblom er kjent fra færre enn 20 steder i Norge.

Les mer om overvåking av knottblom.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv