Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Nye lokaliteter funnet for orkideen knottblom

Nye lokaliteter funnet for orkideen knottblom

Den kritisk truete orkideen knottblom er kjent fra noen ytterst få steder i landet. Et av voksestedene er i Nordmarka i Oslo. I 2009 ble to nye forekomster funnet. Kjent bestand i Oslo tellete dette året 26 blomstrende individer.

Norsk Naturarv begynte å overvåke orkideen knottblom i 2005, men uten å gjenfinne arten på de kjente lokalitetene i Nordmarka i Oslo. I 2006 ble den funnet på en av tre myrer hvor den tidligere er beskrevet. I alt åtte individer sto i blomst. I år (2009) ble to ny forekomster funnet på samme myr hvor den ble gjennfunnet i 2006. Den første og opprinnelige lokaliteten hadde i år ti blomstrende individer. Den første nyoppdagete lokaliteten har tolv blomstrende individer og den andre nyoppdagete lokaliteten fire blomstrende individer. De tilsammen tre dellokalitetene teller sammenlagt 26 blomstrende individer. Ingen sterile ble sett.


Knottblom (Microstylis monophyllos) er i Oslo og Akershus kjent fra Nordmarka i Oslo og Bergsmarka i Asker. Bildet er fra Nordmarka. Fotografert 14.07.06. Foto: Arild Andresen.

Knottblom blir ikke mer enn 30 cm høy. Orkideen kan derfor lett overses. Arten har stor utbredelse, men har alle steder sparsomme forkomster. Knottblom er kjent fra færre enn 20 steder i Norge. Erfaring fra Norsk Naturarvs overvåking er at det må systematisk leting til over år for å finne de mest sjeldne artene. En del arter er oppført som mer sjeldne enn de kanskje er. Et tilfelle er planten krypjonsokkoll som gikk fra én kjent lokalitet i Oslo med rundt 20 blomstrende individer i 1999 til 21 dellokaliteter med over 1000 blomstrende individer i 2007.

Les mer om overvåking av knottblom.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv