Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Ny lokalitet for orkideen knottblom funnet

Ny lokalitet for orkideen knottblom funnet

Den kritisk truete orkideen knottblom er kjent fra noen ytterst få steder i landet. Et av voksestedene er i Nordmarka i Oslo. I 2010 ble en ny forekomst funnet. Dette er den største kjente bestanden som finnes i Oslo, og besto av 30 blomstrende og 8 sterile individer.

Norsk Naturarv begynte å overvåke orkideen knottblom i 2005, men uten å gjenfinne arten på de kjente lokalitetene i Nordmarka i Oslo. I 2006 ble den funnet på en av tre myrer hvor den tidligere er beskrevet. I alt åtte individer sto i blomst. I 2009 ble to nye forekomster funnet. Knottblom besto i 2010 av 56 blomstrende og 15 sterile individer.


Knottblom (Microstylis monophyllos) er i Oslo og Akershus kjent fra Nordmarka i Oslo og Bergsmarka i Asker. Bildet er fra Nordmarka. Fotografert 18.7.2010. Foto: Roman Gramsz.

Knottblom blir ikke mer enn 30 cm høy. Orkideen kan derfor lett oversees. Årets planter var ikke høyere enn 10 cm. Dette kan kanskje skyldes den kjølige sommeren.

Arten har stor utbredelse, men har alle steder sparsomme forekomster. Knottblom er kjent fra færre enn 20 steder i Norge. Erfaring fra Norsk Naturarvs overvåking er at det må systematisk leting til over år for å finne de mest sjeldne artene. En del arter er oppført som mer sjeldne enn de kanskje er. Et tilfelle er planten krypjonsokkoll som gikk fra én kjent lokalitet i Oslo med rundt 20 blomstrende individer i 1999 til 21 dellokaliteter med over 1000 blomstrende individer i 2007.

Les mer om overvåking av knottblom.


Nyfunnet lokalitet for knottblom (Microstylis monophyllos) i Nordmarka i Oslo. Fotografert 18.7.2010. Foto: Roman Gramsz.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv