Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Ny lokalitet for hvitmure funnet

Ny lokalitet for hvitmure funnet

Den kritisk truete planten er fra tidligere kjent fra fire andre steder i landet. I 2011 ble en ny forekomst funnet i Nordmarka i Oslo.


Hvitmure i blomst. Foto: Norsk Naturarv. 29.6.2011.

Bestanden ble funnet under overvåking av planten drakehode på enger i Nordmarka. Dette er den største kjente bestanden som finnes i Oslo, og består av to blomstrende og 24 sterile individer. Individene står på en kalktørreng sammen med drakehode og knollmjødurt.

Hvitmure har hvite blomster, og blir 30–50 cm høy. Årets planter var 30 cm. Erfaringen fra Norsk Naturarvs overvåking er at det må systematisk leting til over år for å finne de mest sjeldne artene.

Norsk Naturarv begynte å overvåke hvitmure i 2005.

Les mer om overvåking av hvitmure.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv