Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Mølen naturreservat

Mølen naturreservat

Mølen naturreservat, en langstrakt rullesteinstrand, er en del av et naturmonument fra siste istid. Området gjenspeiler både en bestemt geologisk prosess samtidig som den viser et utsnitt av Norge geologiske historie.

Under siste istid (115 000–10 000 år siden) var Skandinavia dekket av en flere km tykk isbre. På sin ferd mot lavereliggende terreng brøt isen løs stein fra underlaget og slipte dem runde der de ble fraktet opptil 100 km avsted. Endemorenen består således av steiner fra innlandet.

Mølen.jpg
Foto: Norsk Naturarv.

Under isens største utbredelse strakte den seg til England og Tyskland omtrent til der London og Berlin ligger i dag. Etter som klimaet ble varmere smeltet isen og trakk seg nordover og etterlot seg løsmasser i form av sand, grus og rullestein.

Under en av de siste kuldeperiodene mot slutten av istiden vokste isbreen, og brefronten rykket frem og skjøv enorme løsmasser foran seg før den stanset. Morenen på Mølen er en del av en slik stor fremrykning for 12 650 til 12 350 år siden. Den stakte seg rundt hele Skandinavia og skapte en enorm sammenhengende voll, i Norge kjent som Raet.

Mølen-II.jpg
Foto: Norsk Naturarv.

På Mølen ble løsmassene avsatt på omkring 140 meters havdyp, og har med tiden kommet til overflaten pga. landhevningen. Det er en prosess som foregår selv i dag, og viser at istiden fortsatt former landskapet.

Mølen er et av de beste områdene i Europa for så opplevde denne delen geologiske prosessen. Stedet inngår derfor i Gea Norvegica Geopark som er en del av European Geoparks Network og UNESCO´s Global Geoparks Network.

Mølen-III.jpg
Foto: Norsk Naturarv.

Steintyper fra Mølen satt i kronologisk rekkefølge

1.-Rhyolitt-Mølen.jpg
Rhyolitt, lava, 1,5 mrd. år, fra Rjukan, Telemark og vulkansk aske dannet ved eksplosjon, 1,2 mrd. år, fra Sauland eller Tinnoset, Telemark. Foto: Norsk Naturarv.

Kvartsitt-Mølen.jpg
Kvartsitt, 1,3 mrd. år, Gaustad-området, Telemark. Foto: Norsk Naturarv.

3.-Gabbro-Mølen.jpg
Gabbro, 1,1 mrd. år, Hjartdal, Telemark. Foto: Norsk Naturarv.

4.-Alunskifer-Mølen.jpg
Alunskifer, 510 mill. år, Skien, Porsgrunn, Telemark, eller Kongsberg, Buskerud. Foto: Norsk Naturarv.

Knollekalkstein-Mølen.jpg
Knollekalkstein, 470 mill. år, Grenland, Telemark, eller Ringerike, Buskerud. Foto: Norsk Naturarv.

5.-Rød-sandstein-Mølen.jpg
Rød sandstein, 400 mill. år, Ringerike eller Hole, Buskerud. Foto: Norsk Naturarv.

6.-Grå-sandstein-Mølen.jpg
Grå sandstein, 400 mill. år, Grenland. Foto: Norsk Naturarv.

9.-Basalt-og-vulkansk-aske-.jpg
Basalt, lava, 310 mill. år, Skien eller Brunlanes i Telemark eller Holmestrand i Vestfold. Foto: Norsk Naturarv.

9.-Larvikitt-Mølen.jpg
Nefelinsyenitt-begmatitt, 294 mill. år, Langesundsfjorden, Telemark og larvikitt, 295 mill. år, Brunlanes, Telemark. Foto: Norsk Naturarv.

8.-Rombeporfyr-Mølen.jpg
Rombeporfyr, lava, 295285 mill. år. Ulike typer fra Vestfold og Krokskogen i Hole, Buskerud. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv