Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven >  Rombeporfyr

Rombeporfyr

Denne bergarten er internasjonalt ytterst sjelden og således en av Norges geologiske spesialiteter.

Rombeporfyren er karakteristisk ved sin temmelig mørke, brunrøde, finkornete grunnmasse ispedd lyse feltspatkrystaller med linseformet eller rombisk tverrsnitt og med lengde opptil 1,5–2 cm.

Steinarten er en av Norges geologiske spesialiteter.


Rombeporfyr er skapt av lava for 295–285 millioner år siden. Bergarten finnes kun fire andre steder i verden utenfor oslofeltet; Kolahalvøya, Egypt, Kilimanjaro i Tanzania og på Mount Erebus på Sydpolen. Foto: Norsk Naturarv.

Rombeporfyren opptrer i to ulike former i Norge. Den første som gangbergart. Gangbergart er magma som er blitt presset gjennom sprekker eller ganger i undergrunnen, siden har magmaen kjølnet og blitt til stein. Siden har massene over blitt slitt ned over millioner av år slik at bergarten har kommet opp i dagen. Da opptrer den som lange striper i fremmed berg og skiller seg klart ut. De kan være alt fra noen cm til flere m brede og strekke seg over flere km. Rombeporfyr opptrer som gangbergart på Hadeland og på Heggholmen i Oslofjorden.

Den andre formen for rombeporfyr er der magmaen har kommet opp til overflaten og rent utover som lava. Kolsås er de størknete restene av ett lavautbrudd med over 100 m tykt lag med rombeporfyr. Krokskogstupet har en tykkelse på omkring 70 m, men er bygget opp av 13 ulike utbrudd.


Krokskogstupet i Ringerike, og Kolsås i Bærum danner rombeporfyren fjell. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv