Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Krokskogstupet

Krokskogstupet

Stupet nedenfor Krokskogen er bygget opp av rombeporfyr. Veggen er vestvendt, soleksponert og derfor meget varm. Dette medfører en særegen vegetasjon og vegetasjonssammensetning. Under uren står det hovedsakelig granskog og på platået over (Krokskogen) furu, men i uren mot stupet strekker det seg et langstrakt skogbryn. Dette består utelukkende av edelløvskog med ask, alm, asal, eik, hassel, hegg, lønn og en del barlind. På bakken dominerer en blanding av som engkjæreblom, natt og dag, liljekonvall, kantkonvall og blodstorknebb.

Uren er rundt 150 m bred og 10 km lang. Den er bygget opp av rasmasse fra Krokskogstupet som er 50 m høyt og 10 km lang. Berget består av rombeporfyr, men enkelte steder ligger det sandstein i uren. Uren er øverst bygget opp av finere materialer som grus. Steinene blir grover nedover hvor det kan ligge blokker på over 10m². De fleste steinene er fra 0,5 til 4 m². Massen er ustabilt. Skrentens vegetasjon består utelukkende av varmekjære, lyskrevende og tørketålende arter.


Foto: Norsk Naturarv.


Foto: Norsk Naturarv.


Utsikt over Tyrifjorden mot Lier mot S. Foto: Norsk Naturarv.


Utsikt mot Steinsfjorden mot nord. Foto: Norsk Naturarv.


Ras vitner om at oppbyggingen av uren er en pågående prosess. Foto: Norsk Naturarv.


Den vestvendte skrenten har innslag av varmekjære trær som barlind. Foto: Norsk Naturarv.


Eik.


Asal.


Dødt treverk i området har en karakteristisk overflate som minner om dem en kan finne i ørkener. Her som der er det sol og varme som teller.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv