Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 3, H5 myr, Nordmarka, Oslo

Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 3, H5 myr, Nordmarka, Oslo

Individer:
2015: 18 (10 blomstrende og 8 sterile).
2014: 21 (10 blomstrende og 11 sterile).
2013: 26 (11 blomstrende og 15 sterile).
2012: 25 (17 blomstrende og 8 sterile).
2011: 34 (19 blomstrende og 15 sterile).
2010: 38 (30 blomstrende og 8 sterile).
Tilstand: Dette er den tetteste bestanden med knottblom som er kjent i Oslo. Plantene er relativt små uavhengig av år; 310 cm høye. Størrelse hadde ingen ting å si om plantene sto i blomst eller var sterile. I 2011 og 2012 var flere av plantene tilsynelatende beitet og tråkket på av dyr.
Areal:10 × 30 m.
Miljø: Rikmyr (H5 på vegetasjonskart). Myrens totale utstrekning er 20 × 80 m, og er overgrodd med Alnus glutinosa, Alnus incana, Picea abies og Betula pubescens langs randen. Midt partiet i myren er åpen og består av Carex lasiocarpa, Carex flava, Carex pauciflora, Carex rostrata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza traunsteineri cfr., Eriophorum latifolium, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Trichophorum alpinum, Trichophorum caespitosum og Vaccinium oxycoccos.
GPS-koordinater: 60° 1'23.10"N 10°39'25.40"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 4.7. og 16.7.2010, 21.7.2011, 4.7.2012, 10. og 20.7.2013 og 12.7.2014.
Første gang funnet: 4.7.2010 av Norsk Naturarv.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Løvenskiold.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv