Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 2, Holbekken, Nordmarka, Oslo.

Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 2, Holbekken, Nordmarka, Oslo.

Individer:
2015: 33 (9 blomstrende og 24 sterile).
2014: 25 (10 blomstrende og 5 sterile).
2013: 17 (9 blomstrende og 8 sterile).
2012: 21 (10 blomstrende og 11 sterile).
2011: 16 (8 blomstrende og 8 sterile).
Fra 2011 tok Norsk Naturarv med sterile individer i tellingen.
2010: 3 (3 blomstrende og ingen sterile).
2005-2009: 0. Ikke gjenfunnet.
Tilstand: Angivelig stabil. Plantene på dette stedet er mindre enn øvrige bestander, og vokser i et utpreget vått miljø. Blomstrende individer i 2012 var 5-10 cm høye, 5-10 (15) cm i 2013.
Årsaken til at knottblom ble gjenfunnet i 2010 skyldes at det ble lett på et nytt sted - langs kanten av en bekk, og ikke i stien der den opprinnelig ble funnet.
Areal: 5 × 60 m.
Miljø: Myr. Individene ble funnet like ved stien der en bekk renner ut myren. Arten står sammen med dominerende bestander med Menyanthes trifoliata og Eriophorum latifolium. Mindre dominerende er Carex flava, Carex rostrata, Crepis paludosa, Equisetum silvaticum Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Polygonum viviparum, Potentilla erecta, Trichophorum caespitosum og Salix sp.
GPS-koordinater: 60° 1'19.50"N 10°40'18.00"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 28.6.2005, 5. og 17.7.2006, 13.7.7, 2008, 2009, 17.-20.7.2011, 2.7.2012, 12.7.2013 og 9.7.2014.
Overvåking utført av: Roman Gramsz, Joanna Potocka, Tor Øystein Olsen, Arild Andresen og Tor Furuholmen.
Grunneier: Løvenskiold.
Kommentar: Holbekken og området rundt Aurtjern ble undersøkt.


Foto av gjenfunnet bestand. Denne gangen ble planten påvist ved bekkekant. Individ markert med stav. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz. 17.7.2010.


Foto av knottblom ved Holbekken. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz. 17.7.2010.


Oversikt over alle kjente knottblomlokaliteter i Oslo. Holbekken rød prikk til høyre.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv