Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.2, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.2, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Individer:
2015: 49 (15 blomstrende og 34 sterile).
2014: 25 (17 blomstrende og 8 sterile).
2013: 32 (15 blomstrende og 17 sterile).
2012: 32 (20 blomstrende og 12 sterile).
2011: 35 (23 blomstrende og 12 sterile).
2010: 21 (14 blomstrende og 7 sterile). Fra 2010 tok Norsk Naturarv med sterile individer i tellingen.
2009: 12 individer, alle i blomst.
Tilstand: 2009 til 2013 alle blomstret og 5–20 cm høye. 5–15 cm i 2014.
Areal: Ca. 50 m².
Miljø: I kant på rikmyr dominert av Menyanthes trifoliata. Står i sti rundt 5 m fra Blankvann sammen med: Bistorta vivipara (Polygonum viviparum), Carex flava, Carex nigra, Carex panicea, Comarum palustre, Drepanocladus sp., Equisetum palustre, Eriophorum latifolium, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Potentilla erecta, Salix sp., Trichophorum caespitosum, Triglochin palustre og Trollius europaeus.
GPS-koordinater: 60° 1'27.12"N 10°39'52.40"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 13.7.2009. 20.6, 2.7 og 18.7.2010, og 30.6.- 18.7.2011 og 17.6 og 2.7.2012, 11.7.2013 og 10.7.2014.
Første gang funnet: 13.7.2009 av Norsk Naturarv.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Løvenskiold.


Knottblom på lokalitet 1.2. Foto: Norsk Naturarv. 2.7.2010.


Knottblom på lokalitet 1.2. Foto: Norsk Naturarv. 13.7.2009.


Lokalitet 1.2. Foto: Norsk Naturarv. 13.7.2009.


Kart utarbeidet i 2009.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv