Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.3, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.3, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Individer:
2015: 9 (2 blomstrende og 7 sterile).
2010-2014: 0. Ikke gjenfunnet.
2009: 4 (4 blomstrende og 0 sterile).
Tilstand: God. Individene var 10–15 cm høye.
Areal: Ca. 10 m².
Miljø: Midt i rikmyr dominert av Carex lasiocarpa. Lokalitet langs sti. Står blant: Molinia caerulea, Filipendula ulmaria, Potentilla erecta, Carex rostrata, Eriophorum latifolium, Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, Drosera rotundifolia og Polygonum viviparum.
Tilstand: Alle blomstret og 10–15 cm høye.
GPS-koordinater: 60° 1'23.81"N 10°39'48.95"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 13.7.2009. 20.6, 2.7. og 18.7.2010, og 30.6, 16.–18.7.2011 og 17.6.-2.7.2012, 11.7.2013 og 1. og10.7.2014.
Første gang funnet: 13.7.2009 av Norsk Naturarv.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Løvenskiold.


Knottblom på lokalitet 1.3. Foto: Norsk Naturarv. 13.7.2009.


Lokalitet 1.3. Foto: Norsk Naturarv. 13.7.2009.


Kart utarbeidet i 2009.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv