Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.1, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Knottblom (Microstylis monophyllos): Lokalitet 1.1, Karrusputten, Nordmarka, Oslo

Individer:
2015: 48 (26 blomstrende og 22 sterile).
2014: 38 (23 blomstrende og 15 sterile).
2013: 20 alle i blomst.
2012: 35 (21 blomstrende og 14 sterile).
2011: 17 (15 blomstrende og 2 sterile).
Fra 2010 tok Norsk Naturarv med sterile individer i tellingen.
2010: 9 individer, alle i blomst.
2009: 10 individer, alle i blomst.
2008: 4 individer, alle i blomst.
2007: 8 individer, alle i blomst.
2006: 8 individer, alle i blomst.
Tilstand: Blomstrende individer er hovedsakelig 10–20 cm høye. Individer fra 5–25 cm forekommer. Høyden ser ut til å endre seg noe fra år til år: 5 til 15 cm i 2010, 5–25 cm fra 2006 til 2009, 5–15 cm fra 2012 til 2013 og 5–20 cm i 2014.
Areal: Ca. 5 × 80 m.
Miljø: Østre kant på rikmyr dominert av Carex lasiocarpa og Menyanthes trifoliata. Lokaliteten er en skiløype som brukes som sti om sommeren. Andre arter på lokaliteten: Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Potentlla erecta, Trihophorum alpinum, Eriophorum latifolium, Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, Drosera rotundifolia og D. anglica
GPS-koordinater: 60° 1'24.49"N 10°39'53.37"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 28.6.2005, 3. og 9.7.2005, 5., 14. og 17.7.2006, 13.8.2007, 9.7.2008, 14., 27.6., 2., 10. og 13.7.2009, 20.6, 2.7. og 18.7.2010, 18.7.2011, 17.6. og 2.7.2012, 11.7.2013 og 1. og 10.7.2014.
Første gang gjenfunnet: 2006 av Norsk Naturarv.
Overvåking utført av: Roman Gramsz, Joanna Potocka, Tor Øystein Olsen, Arild Andresen og Tor Furuholmen.
Eier: Løvenskiold.


Legg merke til størrelsesforskjellen på de to eksemplarene av knottblom. Stor (20 cm høy) til venstre og liten (5 cm høy) til høyre. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz. 20.6.2010.


Legg merke til størrelsesforskjellen på de to eksemplarene av knottblom. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz. 10.7.2009.


Samme eksemplarene fotografert en måned tidligere. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz. 14.6.2009.


Kart utarbeidet i 2009.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv