Norsk Naturarv
blank
 Frøbankprosjektet: Hvitmure

Frøbankprosjektet: Hvitmure

Hvitmure er en utrydninstruet art med strengeste rødlistestatus. Bestanden i Norge er artens nordliste forekomst. Planten er en levning fra varmetiden for 5000-8000 år siden og har siden levd isolert fra øvrige bestander i Sverige og Danmark. Det er mulig den norsk skiller seg genetisk ut fra nabolandenes forekomster.
Hvitmure (Potentilla rupestris)

Latinsk navn: Potentille rupestris.
Rødlistestatus: Kritisk truet (CR).
Lokalitet: Frømateriale hentet fra Tåsen, Oslo.
Frøbeskrivelse: En mm lange, egg/halvmåneformete og lysbrune.
Produktivitet: 20-30 frø per blomst og hver plante har 2-50 blomster.
Spiringsevne: 100 % første året. Uvisst hvordan spiringsevnen forringes med årene.
Innsamlingsår: Opprinnelig frømateriale innsamet i 2000 - tilsammen 20 frø. Disse ble sådd og drevet frem i Oslo i 2001. I 2004 ble de dyrkte plantene flyttet fra Oslo til Hole kommune. Frø høstet av dyrkete planter fra 2002 til 2005.
Frøbeholdning: 500 frø.
Tiltak: Gjenoppbygging av hvitmure. I 2003 ble frø og planter av materialet fra Tåsen sådd ut på samme sted.


Fra venstre til høyre; hvitmure, bulmeurt, lakrismjelt, eseltistel og ertevikke. Foto: Norsk Naturarv.

Hvitmure (Potentilla rupestris)
Hvitmure i blomst. Asker, Akershus. Foto: Norsk Naturarv.

Hvitmure (Potentilla rupestris) med krabbeedderkopp
En bille som forsøkte å sikre seg nektar fra hvitmuren fikk et ublidt møte med en krabbeedderkopp. Asker, Akershus. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv