Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Hvitmure

Frøbankprosjektet: Hvitmure

Hvitmure er en utrydninstruet art med strengeste rødlistestatus. Bestanden i Norge er artens nordliste forekomst. Planten er en levning fra varmetiden for 5000-8000 år siden og har siden levd isolert fra øvrige bestander i Sverige og Danmark. Det er mulig den norsk skiller seg genetisk ut fra nabolandenes forekomster.
Hvitmure (Potentilla rupestris)

Latinsk navn: Potentille rupestris.
Rødlistestatus: Kritisk truet (CR).
Lokalitet: Frømateriale hentet fra Tåsen, Oslo.
Frøbeskrivelse: En mm lange, egg/halvmåneformete og lysbrune.
Produktivitet: 20-30 frø per blomst og hver plante har 2-50 blomster.
Spiringsevne: 100 % første året. Uvisst hvordan spiringsevnen forringes med årene.
Innsamlingsår: Opprinnelig frømateriale innsamet i 2000 - tilsammen 20 frø. Disse ble sådd og drevet frem i Oslo i 2001. I 2004 ble de dyrkte plantene flyttet fra Oslo til Hole kommune. Frø høstet av dyrkete planter fra 2002 til 2005.
Frøbeholdning: 500 frø.
Tiltak: Gjenoppbygging av hvitmure. I 2003 ble frø og planter av materialet fra Tåsen sådd ut på samme sted.


Fra venstre til høyre; hvitmure, bulmeurt, lakrismjelt, eseltistel og ertevikke. Foto: Norsk Naturarv.

Hvitmure (Potentilla rupestris)
Hvitmure i blomst. Asker, Akershus. Foto: Norsk Naturarv.

Hvitmure (Potentilla rupestris) med krabbeedderkopp
En bille som forsøkte å sikre seg nektar fra hvitmuren fikk et ublidt møte med en krabbeedderkopp. Asker, Akershus. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv