Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Legekattemynte

Frøbankprosjektet: Legekattemynte

Legekattemynte (Nepeta cataria)

Latinsk navn: Nepeta cataria.
Rødlistestatus: Kritisk truet (CR).
Lokalitet: Frømateriale hentet fra Erling Skjalgssonsgate nr. 24, Frogner, Oslo.
Frøbeskrivelse: 1 mm lange, ovale med glatt overflate, mørkebrune med to parallelle hvite flekker i den ene enden.
Produktivitet: 2-6 frø per blomst og hver plante har 50-400 blomster.
Spiringsevne: 100 % første året. Uvisst hvordan spiringsevnen forringes med årene.
Innsamlingsår: Opprinnelig frømateriale innsamet i 2001 - tilsammen 40 frø. Disse ble sådd og drevet frem i Oslo i 2002. Frø høstet av dyrkete planter fra 2002 til 2005.
Frøbeholdning: 10.000 frø.
Resultat: I 2003 ble frø sådde ut Norsk Naturarv urtehage i Ringerike. Stiftelsens faste sommerbestand teller 30-70 blomstrende individer.
Tiltak: Gjenoppbygging av legekattemynte.

Legekattemynte (Nepeta cataria)

Fra denne denne (det største individet) og tre andre planter på Frogner i 2001 kommer hele frøbanken fra. Foto: Norsk Naturarv.

Legekattemynte (Nepeta cataria)

Legekattemynte i Norsk Naturarvs urtehage. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv