Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Frosken gyter - vårens kanskje vakreste eventyr

Frosken gyter - vårens kanskje vakreste eventyr

Frosken er den av amfibiene som er tidligste ute i gytedammene. I disse dager samles de.

Etter dvalen på land søker froskene til bestemte vann med en gang isen går. Froskens paring og egglegging varer omtrent en uke. Frosken er et nattaktivt dyr, men under gytingen er de dagaktive. Hannene kaller på hunnene ved å kvekke. Rundt dammen høres kallingen som en svak knurring.


Under Norsk Naturarvs årlige overvåking av amfibier oppdaget stiftelsen en ny og stor forekomst i Snarøytjernet på Snarøya, Bærum, Akershus. Dato: 18.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Ved å gjennomgå amfibiedammer under gytingen er det mulig å telle antall frosker som tilhører dammen samt se hvor stor produksjonen er ved å telle eggklaser. En gjennomsnittelig dam (500 - 2000 m²) med få amfibier har 10 - 20 frosker, en god dam har 50 - 100 og de beste har 100 - 200. Størrelsene på dammen spiller hovedrollen, men ikke alltid. Tilsynelatende ser det ut til at blir det færre enn 10 individer (5 hunner og 5 hanner) så er bestanden i en kristisk fase og forsvinner. Derfor er det sjelden færre enn 10 eggklaser ses i en dam.


Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.


Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Froskene foretrekker å gyte på samme tid og samme sted angivelig for å minske risikoen for at både de selv og yngelen skal bli spist. Hver hunn legger 500 - 6000 egg. Eggene legges slik at de klekkes raskt. Gunstigste område i dammer og tjern er på nord- og østsiden og inntil bredden. Her her det mest sol og det grunne vannet blir raskere varmet opp.


Oslos største froskedam i byggesonen er Alnadammen i Alnaparken og teller omkring 100 frosk. Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

En god froskedam kan fremvise rundt 100 frosk på 1 m².


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv