Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Villbiens verden

Villbiens verden

En ganske ukjent, men betydningsfull del av dyrelivet er villbiene. De spiller en viktig rolle som pollinerere og har derfor en nøkkelrolle i økosystemet.

Villbiene er spredd over hele landet. De oppdages ikke før en blir oppmerksom på dem, men da er de til gjengjeld å se over alt.

I motsetning til honningbier og humler danner ikke villbiene organiserte samfunn, men lever hver for seg. I tillegg er de gjerne spesialiserte slik at de enkelte artene ofte er knyttet til helt bestemte plantearter eller planteslekter.


Løvetann er en plante som er hyppig besøkt av flere villbiearter. Sted: Nes i Ådal, Ringerike. Dato: 06.06.06. Foto: Sidsel Kvarteig.

I Norge lever det omkring 200 kjente villbiearter, medregnet humler, fordelt på 8 slekter. De ulike artene lever ganske likt ved å samle nektar og pollen til avkommet. Den store forskjellen mellom de ulike slektene er måten de bygger reder for avkommet på. Villbiene foretrekker naturlige hulrom eller materialer som er lette å grave i.


En soleksponerte trebit med 0,5 - 1 cm brede 2 - 4 cm dype hull tiltrekker seg villbier. I løpet av dager eller uker mures hullene igjen. Rød murerbie (Osmia rufa) er lett å få i slike hull og vil danne kolonier. Sted: Steinssletta, Ringerike. Dato: 22.05.07. Foto: Sidsel Kvarteig.

Murerbiene foretrekker ulike naturlige ganger. Markhull i treverk er populære og tiltrekker seg ulike arter villbier. Hull fra 1 mm til 12 mm blir tatt av bier i tilpasset størrelse. Andre foretrekker brukkete strå som danner naturlige ganger. Sprekker i murer blir benyttet og noen arter tar bare i bruk tomme sneglehus.


En murerbie vokter over bolet sitt. Sted: Steinssletta, Ringerike. Dato: 22.05.07. Foto: Sidsel Kvarteig.

Sand- og jordbier graver ganger ned i løsmasser og kan på egnete steder ha laget hullene så tett at de danner kolonier som kan telle flere hundre individer på noen m².


Sandbie på veg ut av bol i sandtak. Sted: Steinssletta, Ringerike. Dato: 07.05.06. Foto: Sidsel Kvarteig.

Det er kun hunnbiene som bygger reir og samler inn fôr til avkommet. I gjennomsnitt dekker villbiene et område med en radius på 500 m. Innen dette arealet finner de pollen, nektar og bol. Hannenes oppgave er i hovedsak å pare seg med hunnene, men enkelte arter som stor ullbie hevder hannene territorier over blomster. Andre hanner og insekter jages, også de langt større enn dem selv, hunnene får derimot fri tilgang til hannens blomster.


Stor ullbie (Anthidium manicatum), er en av våre største villbier. Arten er vanlig i hager. Sted: Vesterøya, Vestfold. Dato: 15.07.06. Foto: Sidsel Kvarteig.

Hver bie legger hevd på ett hull og fyller det opp med pollen eller en blanding av pollen og honning som de blander sammen til biebrød. Når hullet er fylt opp med biebrød tilsvarende vekten av en bie, dvs. 0,5 - 4 gr., så legges det et egg i maten og hullet mures igjen med en mørtel av leire, eventuelt jord eller plantemateriale. Andre tetter hullet med harpiks de har samlet fra trær. Er bolet stort nok kan det bygges opp med 2 – 3 yngelkammere som atskilles med en mørtelvegg i mellom. Bladskjærerbiene biter ut stykker av blader og bruker disse til å fore opp yngelkammeret med. Til slutt må det nevnes snylterne gjøkbiene. Disse samler ikke inn pollen selv, men legger egg i andre biers yngelkammere der larven klekkes og lever av vertens mat.


Humle - en spesialisert bie. Foto: Sidsel Kvarteig.


Grå sandbie (Andrena cineraria), på strandkål, er en vanlig villbiene. Heggholmen. 04.06.07. Foto: Torbjørn Røberg.


Villbie i blodstorkenebb. Heggholmen. 04.06.07. Foto: Torbjørn Røberg.

Lenker

Solitary bees.

Vildbien och fragmentering.

Wool Carder Bee (Stor ullbie).

Bier er stukket for godt

Film

Murarbihannar söker honor.

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv