Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven >  Sandstein

Sandstein


Sandsteinslaget på ringerike er over 1 km tykt. Foto: Sidsel Kvarteig.

Den røde ringerikssandsteinen finnes så å si bare i Ringerike. Sandsteinen ble skap for rundt 420 millioner år siden da Norge kolliderte med Grønland. Norge var den gangen et tilnærmet flatt korallhav. Resultatet ble veldige fjellkjedefoldinger i vest og at landet ble tørt land. Fjellene fra Sogn og Fjordane og Jotunheimen er røttene av fjellene som ble dannet. Antagelig var disse fjellene opprinnelig like høye som Mt. Everest. Fjellene førte til veldige mengder med sand som ble ført med elver ut i havet. I dag kan ulike lag i avleiringene sees. Her i vegskjæringen fra Sollihøgda.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv