Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Naturtyper
Nyregistrerte gytelokaliteter for buttsnutet frosk

Frosker-i-egg-II.jpg

Norsk Naturarv kartlegger årlig nye vannforekomster  der buttsnutet frosk gyter. Registreringen begynte først innenfor bygrensen, deretter ble den utvidet til jordbruks- og skogsområder.


dot
Naturtyper
Naturen består både av tilnærmet upåvirket natur og kulturbetinget natur.
Norges varierende topografi, geografi, geologi, klima, arter og menneskelig høsting gjennom flere generasjoner har laget en mosaikk av naturtyper med stor variasjon, ofte med kort avstand mellom dem.


Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv