Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål >  Medier

Medier

For å sette naturarven på dagsorden bruker Norsk Naturarv mediene for å bringe den inn i samfunnsdebatten og på den måten arbeide for en bedre forvaltning. Her finner du våre medieutspill.

2007

Du store salamander
Aftenposten Aften, 1. oktober

2006

Grøn livredning
Aftenposten Aften, 15. desember

Byens biologiske skattkammer
Aftenposten Aften, 15. juni

Norsk Naturarvs gründer
Ringerikes Blad, 23. august

Blomstrende bydel
Nordre Aker Budstikke, 29. juni

2004

Fra av utrydningstruete planter i kjølskapet
NRK Buskerud, radio, 21. august

Fra av utrydningstruete planter i kjølskapet
NRK Østlandsavdelingen, TV, 21. august

Har genarven i kjølskapet
Nationen, 20. august

Reddet unikt fossilfunn
Liberal.no, 05/04

Sensasjonalt fossilfunn
Ringerikets Blad, 11. august

Rensk av fredet fjell stanset
Ringerikets Blad, 16. juli

Fjellrensk kan ødelegge unikt fossilfunn
NRK Buskerud, radio, 15. juli

Fjellrensk kan ødelegge unikt fossilfunn NRK, TV, Dagsrevyen, 14. juli

Hva skjer med Norges truete arter?
Liberal.no, 03/04


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv