Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Livets utvikling

Livets utvikling

Livet oppsto i havet for 3,8 milliarder år siden. De første livsformene var encellete organismer. Først for 700 millioner år siden utviklet de første flercellete dyrene seg. Alle høyere utviklete dyr stammer fra dem.

Trilobitt
Trilobitt (ca. 450 millioner år) på kjedekorall. Foto: Norsk Naturarv.

Det foreligger kun indikasjoner på når livet oppsto. Første spor stammer fra Grønlands vestkyst. I 3,8 milliarder år gamle steiner er det funnet karbon som kan ha organisk opphav. Første håndfaste bevis på liv er 3,5 milliarder år gamle fossile stromatolitter (bakterier/alger) fra Vest-Australia. Stromatolittene dannet matter på havbunnen. Disse samlet opp partikler i vannet som leirepartikler. Algematten vokse over partiklene igjen og over tid vokste hele matten i høyden slik at de former store klumper.

Europas eldste fossiler er funnet i Alta. Dette er 1,9 til 2,1 milliarder år gamle stromatolitter. De beste og således mest forståelige stromatolittene er funnet i Porsanger, men disse er kun 700-800 millioner år gamle.


Stromatolitter, de store klumpene, opptrer vanlig ved Porsangerfjorden.

De første flercellete organismene ser ut til å ha oppstått for 700 millioner år siden. Siden de var bygget opp av mykt vev foreligger er fossiler av dem tilnærmet fraværende. Dagens svamper er i svært nære slektninger av disse første flercellete organismene. Fossile levninger etter svamper er sjeldne. De funnene som forekommer tyder på svampene hadde global utbredelse. Dette tyder på et artsfattig dyreliv der noen få arter utgjorde hele økosystemer som var tilnærmet like over hele kloden. Livet i prekambrium besto langt på veg av svamper, maneter og alger.

Maneter er videre en livsform som oppsto nesten samtidig med svampene og som dem har utviklet seg svært lite frem til i dag. Tidligste fossilfunn av manet er 670 millioner år gammel.

Koraller dukket først opp for 570 millioner år siden.

Det er først med den kambriske-eksplosjone at utalligge livsformerutvikler seg. Felles for tilnærmet alle sammen er utviklingen av et kalkskjelett. Dyregruppene som oppsto var pigghuder, nesledyr og armføttinger. I Norge er alle sedimentlagene sedimentene fra begynnelsen av kambrium til slutten av silur bevart og lett tilgjengelig. Dette er et naturdokument som strekker seg over 140 millioner år.

Les mer om fortidens liv på Norges fossile verden.

Lenker

Wikipedia: Evolution.

Evolution for teaching. School of science and engineering.

Film

PBS: Evolution.dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv