Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan er en erosjonsform av løsmasser som er meget sjelden i Nord-Europa. Naturformasjonene består nå av fem søyler hvorav de høyeste er rundt 6 m. Hver søyle består av en blanding av silt og leire med en stein på toppen.

Kvitskriuprestan er en erosjonsform av løsmasser som er meget sjelden i Nord-Europa. Naturformasjonene består nå av fem søyler hvorav de høyeste er rundt 6 m. Hver søyle består av en blanding av silt og leire med en stein på toppen.

Selve grunnlaget for naturformasjonen har sitt opphav i en bunnmorene avsatt i en kleiv under innlandsisen under siste istiden. Prosessen som utviklet Kvitskriuprestan, begynte da Uladalen ble isfritt for omkring 9000 år siden. Sammensetningene av massen er avgjørende. Den må bestå av en blanding av finmalt stein (silt og leire) som er fast sementert i tørr tilstand. I disse finstoffene må det ligge store overflatesteiner som skjermer underliggende finmasser fra å bli skyllet bort. Over tid vil omliggende masser forsvinne, mens steinen og massene rett under blir stående tilbake og rage over sine omgivelser.

Formasjonen oppstår når regnvann vasker bort morenemasse. Nedbøren må også være spesiell. Søylene skapes i nedbørsfattige områder, men når det først regner, må det være raske byger som ikke trenger dypt inn i massene og på den måten svekker dem.

Dannelsen av søyler er en pågående prosess der de oppstår, består og går til grunne i løpet av noen hundre år. Dagens høyeste søyler er omkring 200 år. Formasjonen er i stadig bevegelse der søylene trekker seg oppover lien etter hvert som nye søyler vaskes frem samtidig som gamle raser sammen.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv