Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Knottblom (Microstylis monopyllos): Lokalitet 4, Lusetjern, Nordmarks, Oslo

Knottblom (Microstylis monopyllos): Lokalitet 4, Lusetjern, Nordmarks, Oslo


Oversikt over alle kjente knottblomlokaliteter i Oslo. Lusetjern rød prikk til venstre.

Individer: Ikke funnet i tidsrommet 2005-2010.
Tilstand: Ukjent, ikke gjenfunnet. Vegetasjon og lysforhold tilsier at knottblom ikke skal vokse på Lusetjern. Det Norsk Naturarv mistenker er at knottblom ble funnet på rikmyren H5 som ble forvekslet med Lusetjern.
Miljø: Myr.
GPS-koordinater: Ingen.
Overvåkningsdato: 3.7.2005, 2008, 2009 og 17.7.2010.
Overvåking utført av: Roman Gramsz, Joanna Potocka, Tor Øystein Olsen, Arild Andresen og Tor Furuholmen.
Grunneier: Løvenskiold.

 

 

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv