Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak >  Kalktørreng, Tåsen
Skjøtselstiltak

Kalktørreng, Tåsen

Tåsen er et av tre naturlige levestedet for hvitmure. Hvitmure har sin nordligste utbredelse i Norge.

Geologi: Kambrosilursk bergart; fra ordovicium.
Naturtyper: Kalktørreng.
Planter: Ingen fullstendige opplysninger.
Rødlistearter: Hvitmure.
Ansvarsarter: Ingen.
Trussel: Gjengroing.
Restaureres: Et mål.
Kommune: Oslo.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 59° 59' 53.34'' N og 10° 44' 38. 90'' Ø.
Tåsen på Google Earth.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv