Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Jærstrendene

Jærstrendene

Mølen-150.jpg

Jærstrendene landskapsvernområde er en sammenhengende kyststripe som veksler mellom sand- og rullesteinstrender og svaberg.  Strekningen innehar i tillegg flere fugle- og plantefredningsområder.

Jærstrendene

Jærens karakteristiske landskap er bygget opp av løsmasser tilført gjennom flere istider.

Undergrunnen har derfor en sammensatt opprinnelse – hvilket er forutsetningen for dagens utseende. Her finnes materiale fra morener, breelver og gammel havbunn.

Etter at jærlandskapet ble isfritt etter siste istid (115 000–10 000 år siden) har sjøen bearbeidet løsmassene og gjør det fortsatt. Bølgene sorterer og sprer løsmasser over en 70 km lang strekning. På værharde områder er løsmassene fjernet slik at grunnfjellet blottlegges. På mindre utsatte steder blir større steiner liggende tilbake mens på mer skjermete steder, som innerst i bukter, tilføres og lagres sand langs strender og som sanddyner på land.

Jærstrender

Endemorenene består av steiner isen plukket opp fra innlandet og fraktet ut til jøkelens ytterkant. De fleste steinene er gneis og granitt, som stammer fra fjellene øst for Jæren. Enkelte steiner er langveisfarende som rombeporfyr fra Oslofjord-området og flint fra Sverige eller Danmark.

Strendenes ulike naturtyper er viktige for vade- og trekkfugler. Strekninger innehar til sammen åtte fuglefredningsområder (Ramsar-områder). I tillegg til ti plantefredningsområder og fire naturfredningsområder.

Jærstrendene-II.jpg


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv