Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av klokkevintergrønn

Overvåking av klokkevintergrønn

1. Innføring


Klokkevintergrønn (Pyrola media) i Nordmarka. Fotografert 2010. Foto: Norsk Naturarv v/Roman Gramsz.

Klokkevintergrønn tilhører vintergrønnfamilien. Vokser nokså åpen og på mager mosedekket jord.
Planten har to kjente lokaliteter i Oslo.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Pyrola media.

2.2 Rødlistestatus

Livskraftig (LC).

Artsdatabankens begrunnelse.

2.3 Lokaliteter i Norge

Arten er spredd over store deler av landet fra nord til syd.

12 kjente registrerte forekomster etter 1980. Kilde: Universitetsmuseet i Bergen: Herbarium BG, Karplanter.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Maridalen.
Lokalitet 2.1 Blankvann, Nordmarka.
Lokalitet 2.2 Blankvann, Nordmarka.

2.4 Antall individer

2016: Ca. 2900 (ca. 190 i blomst).
2015: Ca. 2600 til 3600 (ca. 220 i blomst).
2014: Ca. 730 (ca. 50 i blomst og ca. 680 sterile).
2013: Ca. 640 (ca. 160 i blomst og ca. 480 sterile).
2012: Ca. 680 (56 i blomst og ca. 630 sterile).
2011: Ca. 720 (112 i blomst og ca. 610 sterile).
2010: Ca. 510 (ca. 110 i blomst og ca. 400 sterile).
2009: Ca. 510 (ca. 110 i blomst og ca. 400 sterile).
2008: 4. Bare lokalitet 1 ble overvåket.
2007: 33 blomstrende individer. Forholdet mellom blomstrende og sterile er omtrent 1:10.

2.5 Beskrivelse

Klokkevintergrønn blir 10-25 cm høy. Bladplate 3-5 cm, runde, svakt rundtannete, med kort, bredt skaft. Skjell nederst på stengelen smale, flate, grønne. Begerfliker bredt 3-kantete. Krone 7-10 mm bred. Griffel 4-6 mm. Blomstene er hvite eller rødlige.

2.6 Utbredelse

Planten er ganske uvanlig, men forekommer over store deler av landet. Forekomstene er svært sparsomme og spredd over store avstander. Arten er lite forstått økologisk. Den vokser i ulike typer skog og hei. Den mangler i mange områder mens den i andre, tilsynelatende like, områder er vanlig.

Det antas at Norge har 5–25 % av den europeiske bestanden og 1–5 % av den globale.

Kart: Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

2.7 Økologi

Trives på frisk, nokså åpen, mager mosedekket jord. Bar- og bjørkeskog, gjenvoksende innmark, bryn, strandskog og stikanter. Ofte fåtallige og sterile på skyggefulle steder.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra juni til juli.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Olof Swartz i 1804.

3. Formål

Det overordnete formålet er få økt kunnskap om klokkevintergrønns antall, utbredelse, tilstand og utvikling.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåking av klokkevintergrønn begynte i 2007».

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge og overvåke alle lokaliteter i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Klokkevintergrønn er en sjelden art med få kjente lokaliteter.

7. Tilbakegang og trusler

Få opplysninger. Arten kan ha få og spredde forekomster fra naturens side.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2009-2016 5000 Norsk Naturarv
2008 0 Norsk Naturarv
2007 8000 Norsk Naturarv

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Maridalens Venner: Slåttemark i Maridalen.
Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.
Universitetsmuseet i Bergen: Herbarium BG, Karplanter.

10. Ansvarlig

Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåkning av klokkevintergrønn».

Prosjektleder: Roman Gramsz.

Registrert av:
2009-16: Roman Gramsz.
2007-8: Tor Øystein Olsen og Roman Gramsz.

11. Referanser

Tor Øystein Olsen og Tore Berg.
Mossberg, B. og Stenberg S. 1995: "Gyldendals store nordiske flora".


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv