Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Kulturminner i Ringerike

Kulturminner i Ringerike

Ringerike har et stort antall kulturminner. Langs Tyrifjorden ligger de to eneste kjente feltene med helleristninger fra bronsealder (1800 f.Kr. - 500 f.Kr.). Ristningene er fremstilt på ringerikssandstein fra silur (445 - 415 millioner år siden).

Bronsealder 1800 - 500 f.Kr


Helleristingsberg med skipsristninger og labyrint ved Tyrifjorden. Foto: Torbjørn Røberg.


Skip er en kjent type helleristninge fra bronsealder. Foto: Torbjørn Røberg.


Hvilken betydning våre forfedre ga skipet er uvisst, men det må antas at ristningene gjenspeiler farkostene som en gang krysset Tyrifjorden. Foto: Torbjørn Røberg.


Blant flere skipsristninger ligger en labyrint av typen trojaborg ristet inn berget. Labyrinten er et felleseuropeisk symbol som er å finne fra Nordishavet til Middelhavet. Foto: Torbjørn Røberg.

Jernalderen 500 f.Kr - 1066 e.Kr


Ringerikes største gravfelt heter Veien. Navnet betyr enten veien eller ve-vin (hellig eng). Gravfeltet teller over 100 graver. Foto: Torbjørn Røberg.


Veien var i eldre jernalder et høvdingsete. Flere av haugene er store og ved utgravninger har det fremkommet mange og rike funn. Foto: Torbjørn Røberg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv