Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Brekkåslandskapet

Brekkåslandskapet

Disse landskapselementene er også kjent som questa fra sin nærmeste parallell i Spania. Brekkåsene er bare å finne i Ringerike i Norge og de består av kalkstein. Kalken er rester etter sjødyr som levde i havet under kambrosilur.

I motsetning til det spanske brekkåslandskapet dannet av forvitring forårsaken av tørke og hete er det norske skapt av vann og kulde. Brekkåslandskapet i Ringerike oppstår ved at en opprinnelig vannrett steinoverflate er blitt skråstilt hvorpå det det høyeste punktet brekkes av ved erosjon.

I Steinsfjorden kommer brekkåslandskapet best til uttrykk, men tilsvarende åser ligger også i norde del av Tyrifjorden og rundt Steinssletta. Til sammen utgjør disse landskapselementene rundt 30 store åser/øyer.

Landskapsmessig finnes det en liket til i landet med kalksteinsåser og det er øyene i Indre Oslofjord, men disse er blitt til av en annen prosses.

 

I bruddflaten sees oppbyggingen av gammel havbunn.

I hovedsak har brekkåsene en karakteristisk utforming ved å våre langstrakte, men smale og forholdsvis høye. Hurumåsen sett fra siden.

Brekkåsene får gjerne en trekantet form. Hurumåsen sett forfra.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv