Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Dvergtistel

Frøbankprosjektet: Dvergtistel

Dvergtistel (Cirsium acaula) Dvergtistelfrø. Foto: Norsk Naturarv.

Latins navn: Cirsium acaula
Rødlistestatus: Direkte truet.
Lokalitet: Frømateriale hentet fra Ulvøya, Oslo.
Beskrivelse: Fire mm lange, glatt overflate, avlange med en spiss og en butt ende, hvite.
Produktivitet: 10-20 frø per blomst og hver plante har 1-4 blomster.
Spiringsevne: 100 % første året. Uvisst hvordan spiringsevnen forringes med årene.
Innsamlingsår: Opprinnelig frømateriale innsamet i 2001 - tilsammen 20 frø fra fire individer. Disse ble sådd og drevet frem i Oslo i 2002. I 2004 ble de dyrkte plantene flyttet fra Oslo til Ringerike. Frø høstet av dyrkete planter fra 2002 til 2005.
Beholdning: 2005/6: 200 frø.
Tiltak: Dyrkes i Ringerike. Fem individer.

Dvergtistelens levested på Ulvøya under frøinnsamling. Eiendommen er under utbygging. Foto: Norsk Naturarv.


Dvergtistel (Cirsium acaula)

Dvergtistel i blomst i Ringerike. Utplantet av Norsk Naturarvs i tørreng i tilknytning til rehabilitering av arten. Frø fra dette individet sees i øverste bilde. Foto: Norsk Naturarv.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv