Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Fossile sjøliljer

Fossile sjøliljer

Sjøliljene tilhører pigghudene og er i slekt med sjøstjerner, sjøpølser og kråkeboller. Fossiler av sjøliljer er svært vanlige i sedimentære bergarter fra ordovicium og silur. Sjøliljene var lenge antatt å være en utdødd dyregruppe inntil G.O. Sars fant det første levende eksemplarer i 1864.

Foto:Torbjørn Røberg

To relativt hele stilker av sjøliljer. Lengde litt over 1m. Oslo. Alder: 430 millioner år. Foto: Norsk Naturarv.

Foto:Norsk Naturarv

Bruddstykke av sjøliljestilk. Lengde: 15 cm. Oslo. Alder: 430 millioner år. Foto: Norsk Naturarv.

Foto:Norsk Naturarv

Tversnitt av sjøliljestilker. Oslo. Alder: 430 millioner år. Foto: Norsk Naturarv.

Bildegalleri

Fossile sjøliljer

Lenker

Forskning.no: Sjøliljer på flukt


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv