Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Fossile sjøskorpioner

Fossile sjøskorpioner

Under utgravninger av fossile fisk fra silur (440-410 millioner år siden) ved Tyrifjorden i Ringerike ble det funnet to nesten hele store sjøskorpioner (Mixopterus kiaeri) i 1910. Funnene er eneståend da denne arten ikke er funnet andre steder i verden enn fra Ringerike.


Under utgravningene i 1910-13 ble det funnet flere store sjøskorpioner. To var tilnærmet hele, men bare det ene er virkelig kjent. Denne går for å være Norge mest beste og mest kjente fossil. Den har en lengde på 70 cm og levde for 420 millioner år siden. Dyret er en fjern slektning av dagens skorpioner. Da den fikk sit vitenskapelige navn ble det oppkalt etter finneren professor Kiær og heter derfor Mixopterius Kiæri.

Tegningene er en rekonstruksjon av hvordan sjøskorpionen så ut. Denne arten er ikke funnet andre steder i verden enn i Ringerike.

 

Foruten den store sjøskorionen fantes det også mange små arter. Her synes fotsporet til tre stykker. Størrels 2:1.
Faktaside om norske sjøskorpioner.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv