Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Bulmeurt

Frøbankprosjektet: Bulmeurt

Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Latinsk navn: Hyoscyamus niger.
Rødlistestatus: Ingen status.
Lokalitet: Frømateriale fra Heggholmen, Oslo.
Beskrivelse: To mm lange, rundt og flate, overflaten er full av groper, farge gråbrune.
Produktivitet: 30-70 frø per blomst og hver plante har 4-40 blomster.
Spiringsevne: Spiringsdyktige etter 800 år.
Innsamlingsår: 2005 av heggholmbestanden. Øvrige frø kommer fra urtehagen i Hamar Domkirkeodde. Plantene herfra kommer fra en ukjent oslobestand. Frø høstet av dyrkete planter fra 2001 til 2005.
Beholdning: 2005/6: 30.000 frø.
Tiltak: Dyrkes i Norsk Naturarvs urtehage.
Resultat: 20 planter.


Fra venstre til høyre; hvitmure, bulmeurt, lakrismjelt, eseltistel og ertevikke. Foto: Norsk Naturarv.

Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Bulmeurt fra Norsk Naturarvs urtehage i Ringerike. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv