Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Ertevikke

Frøbankprosjektet: Ertevikke

Ertevikke (Vicia pisiformis)

Latinsk navn: Vicia pisiformis.
Rødlistestatus: Sårbar.
Lokalitet: Frø hentet fra Hurum, Buskerud.
Beskrivelse: Fire-fem mm, kulerunde og lysbrune med lys strek som går over halve frøet.
Produktivitet: 2-6 frø per blomst/belg og hver plante har 4-40 blomster.
Spiringsevne: Ukjent. Uvisst hvordan spiringsevnen forringes med årene.
Innsamlingsår: Frø innsamet i 2004 - tilsammen 200 frø. Femti frø sådd i Ringerike i 2005.
Beholdning: 2005/6: 150 frø.
Tiltak: Såing.
Resultat: Ingen av frøene spirte.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv